Birinci Dünya Savaşı, 28 Temmuz 1914'te başladı ve 11 Kasım 1918'de sona erdi. Bu savaş, tarihin en büyük ve en yıkıcı çatışmalarından biri olarak kabul edilir. Savaşın sonunda Avrupa'nın siyasi haritası büyük ölçüde değişti ve birçok yeni ulus devlet ortaya çıktı. Savaşın başlangıcında dünya nüfusunun %7'si savaşa katıldı ve %1'i bu savaşta öldü.

SAVAŞIN BAŞLANGICI VE SÜRECİ

Birinci Dünya Savaşı, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Sırbistan'a savaş ilan etmesiyle başladı. Savaş kısa sürede Avrupa'nın birçok ülkesine yayıldı ve dünya genelinde 40 ülke savaşa katıldı. Savaşın ana aktörleri arasında İtilaf Devletleri (Fransa, Rusya ve İngiltere) ve İttifak Devletleri (Almanya, Avusturya-Macaristan ve Osmanlı İmparatorluğu) yer aldı.

Birinci Dünya Savaşı1

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA NE KADAR İNSAN ÖLDÜ

Birinci Dünya Savaşı, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir yıkıma yol açtı. Toplamda 17 milyon kişi hayatını kaybetti; bunların 10 milyonu asker, 7 milyonu ise sivildi. Günlük ortalama 6 bin kişi savaşta yaşamını yitirdi. Ayrıca, 21 milyon kişi yaralandı. Savaşın sonunda, Avrupa'nın birçok bölgesinde büyük bir ekonomik buhran yaşandı.

ÜLKELERE GÖRE ASKERİ KAYIPLAR

Rusya: 1,8 milyon asker kaybı

Fransa: 1,35 milyon asker kaybı

İngiltere: 800 bin asker kaybı

Almanya: 1,7 milyon asker kaybı

Avusturya-Macaristan: 1,2 milyon asker kaybı

Osmanlı İmparatorluğu: 700 bin asker kaybı

ABD: 116 bin asker kaybı

Bir Yemin Ettim dizisi Konusu Ne, Ne Zaman Yayınlanacak? Oyuncuları Kimler var? Bir Yemin Ettim dizisi Konusu Ne, Ne Zaman Yayınlanacak? Oyuncuları Kimler var?

Birinci Dünya Savaşı2

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA HANGİ SİLAHLAR KULLANILDI

Birinci Dünya Savaşı, birçok yeni savaş teknolojisinin kullanıldığı ilk büyük çatışma olarak da bilinir. Savaşta tanklar, denizaltılar, kimyasal silahlar, zırhlı araçlar ve telgraflar kullanıldı. Bu yeni teknolojiler, savaşın seyrini ve yıkıcılığını büyük ölçüde etkiledi.

SAVAŞ SONRASI NELER YAŞANDI

Savaşın sona ermesiyle birlikte Avrupa'nın siyasi haritası büyük ölçüde değişti. Almanya, Avusturya-Macaristan ve Osmanlı İmparatorluğu gibi büyük imparatorluklar yıkıldı. Bu imparatorlukların yerini, ulus devletler aldı. Özellikle Orta ve Doğu Avrupa'da birçok yeni ulus devlet kuruldu. Bu süreç, modern Avrupa'nın şekillenmesinde büyük bir rol oynadı.

SAVAŞIN EKONOMİ ÜZERİNE ETKİSİ

Birinci Dünya Savaşı, sadece insan kayıplarıyla değil, aynı zamanda büyük ekonomik kayıplarla da sonuçlandı. Avrupa'nın birçok bölgesinde ekonomik buhran yaşandı. Savaşın yıkıcı etkileri, ekonomik yapıları bozdu ve ülkelerin savaş sonrası toparlanma süreçlerini zorlaştırdı.

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NEDEN ÖNEMLİ

Birinci Dünya Savaşı, tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir. Savaş, monarşilerin yıkılmasına ve yeni ulus devletlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Ayrıca, savaşın sonunda imzalanan antlaşmalar, II. Dünya Savaşı'nın tohumlarını attı ve 20. yüzyılın siyasi ve ekonomik dinamiklerini şekillendirdi.

SAVAŞ SONRASI MİLLETLER CEMİYETİ KURULDU

Birinci Dünya Savaşı, dünya genelinde barışın ve diplomasinin önemini bir kez daha gösterdi. Savaşın yıkıcı etkileri, uluslararası ilişkilerde daha dikkatli ve barışçıl yaklaşımların benimsenmesine yol açtı. Savaş sonrası dönemde kurulan Milletler Cemiyeti, dünya barışını korumak ve yeni çatışmaları önlemek amacıyla kuruldu.